Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

To je pravna pogodba med vami, končnega uporabnika, in Wondershare programska oprema Co, Ltd in njeno hčerinsko Wondershare programske opreme (H.K.) Co, Ltd, razvijalec program ("Wondershare"), razvijalec program ("Wondershare"), glede vaše uporabe proizvodov Wondershare (»programska oprema« «). Z namestitvijo programske opreme, se strinjate, da bodo spoštovali pogoje tega sporazuma.

1. PODELITEV LICENCE
Wondershare Corporation podeljuje vami (posameznikom) prekliče osebno, neizključno in neprenosljivo pravico za namestitev in aktiviranje programske opreme v dveh ločenih računalnikih izključno za vašo osebno in nekomercialno uporabo, razen če ste kupili trgovski dati dovoljenje od Wondershare. Delitev te programske opreme z drugimi posamezniki, ali omogoča posameznikom, ki si želite ogledati vsebino te programske opreme, je v nasprotju s to licenco. Ni lahko voljo programske opreme v omrežju ali na kakršen koli način zagotoviti programsko opremo za več uporabnikov, razen če ste najprej kupili vsaj mnogo-uporabnik dati dovoljenje od Wondershare.

2. AVTORSKE PRAVICE
Programska oprema je v lasti Wondershare in zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah. Ni lahko odstraniti ali prikriti lastniških obvestilih, oznake ali oznake iz programske opreme.

3. OMEJITVE UPORABE
Morda ne, in lahko ne dovoliti drugim, da (a) obratnega inženirstva, povratno, dešifrirati, dešifriranje, razstaviti ali na kakršen koli način izhajajo izvorne kode iz programske opreme; (b) spreminjanje, distribucijo ali ustvarjanje izpeljanih del programske opreme; (c) kopijo (razen eno varnostno kopijo), distribucijo, javno prikazovanje, prenos, prodajo, najem, zakup ali drugače izkoriščati v programsko opremo.

4. KRITJE CD.
Reprodukcija in distribucija Wondershare programske opreme (samo vrednotenje ulitek) v različnih kritje CD objavil pridruženimi so dovoljene. Vendar izvod revije s CD je treba poslati Wondershare programske opreme.

5. IZRAZ
Ta licenca je učinkovita, dokler ne konča. Lahko ga prekine kadar koli z uničevanjem programsko opremo ter vse kopije. To dovoljenje preneha tudi, če ne ravnate skladno s koli pogoj tega sporazuma. Po takšnem prenehanju, se strinjate, da uniči programsko opremo ter vse kopije.

6. BREZ DRUGIH JAMSTEV.
WONDERSHARE SOFTWARE NE JAMČI, DA PROGRAMSKA OPREMA JE BREZ NAPAK. WONDERSHARE SOFTWARE ZAVRAČA VSE DRUGE GARANCIJE GLEDE PROGRAMSKE OPREME, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA IZRECNA JAMSTVA ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NONINFRINGEMENT PRAVIC TRETJIH OSEB. NEKATERE ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV ALI OMEJITVE NA KAKO DOLGO IMPLICIRANIH JAMSTEV, KI LAHKO TRAJA, ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJA ZA VAS. TO JAMSTVO VAM DAJE SPECIFIČNE PRAVNE PRAVICE IN IMATE LAHKO TUDI DRUGE PRAVICE, PRISTOJNOSTI PRISTOJNOST.

7. LOČLJIVOST.
V primeru invalidnosti, za katero koli določbo te licence, se pogodbenici strinjata, da takšne ničnosti ne vpliva na veljavnost preostalih delov te licence.

8. NOBENE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNO ŠKODO.
V NOBENEM PRIMERU WONDERSHARE PROGRAMSKE OPREME ALI NJENIH DOBAVITELJEV SE ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO KAKRŠNE KOLI VRSTE, KI IZHAJAJO IZ DOSTAVE, USPEŠNOSTI ALI UPORABO PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE WONDERSHARE PROGRAMSKE OPREME JE BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. V DOGODEK BO WONDERSHARE SOFTWARE ODGOVORNOSTI ZA VSAK ZAHTEVEK, V POGODBI, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ALI KATERI KOLI OBLIKI ZAVEZANOSTI, PRESEŽE LICENČNINE PLAČA, ČE.

PRIZNANJE Z NAMESTITVIJO PROGRAMSKE OPREME POTRJUJETE, DA STE PREBRALI IN RAZUMELI V OSPREDJE DOGAJA IN DA SE STRINJATE, DA BODO SPOŠTOVALI POGOJE POSLOVANJA. TUDI STRINJATE, DA TA SPORAZUM JE POPOLNA IN IZKLJUČNA IZJAVA SPORAZUMA MED STRANKAMI IN NADOMEŠČA VSE PREDLAGANE ALI PREDHODNO SPORAZUMOV, USTNO ALI PISNO, IN VSE DRUGE KOMUNIKACIJE MED STRANKAMI, KI SE NANAŠAJO NA LICENCO TUKAJ OPISANE.

Vrh